گذاشتن لنز تماسی نرم

روش صحیح گذاشتن لنزهای تماسی نرم در چشم

placement contact Lenses

 

۱- دست ها بطور کامل با آب و مایع دستشویی، شستشو و آبکشی شود. لازم نیست که دستتان را خشک کنید؛ چون ممکن است پرز حوله به لنزتان بچسبد.

 

 

Soft Contact lens گذاشتن لنز تماسی نرم

 

 

 

۲- لنز را ازجالنزی درآورده و مطمئن شوید که تمیز است.

 

 

 

 

Soft Contact lensگذاشتن لنز تماسی نرم

 

 

 

۳- لنز را روی انگشت اشاره دست راستتان قرار دهید( افراد چپ دست روی انگشت اشاره دست چپ قرار دهند).

 

 

 

 

Soft Contact lens گذاشتن لنز تماسی نرم

 

 

 

۴- مطمئن شوید که لنزتان پشت و رو نشده باشد.

 

 

 

 

 

Soft Contact lens گذاشتن لنز تماسی نرم

 

 

۵- با انشگت میانه و انگشتر دست چپ پلک بالا را بگیرید

 

 

 

Contact lens removalبرداشتن لنز تماسی نرم

 

 

 

 

۶- با انگشت میانه دست راستتان پلک پایین را بطرف پایین بکشید.

 

 

 

 

 

Soft Contact lensگذاشتن لنز تماسی نرم

 

 

۷- در حالیکه هر دو چشمتان باز است، مستقیم به سمت روبرو نگاه کنید و لنز را به آرامی روی سطح چشمتان بگذارید.

 

 

 

گذاشتن لنز تماسی نرمSoft Contact lens

 

 

۸- بتدا پلک پایین را رها کرده و سپس پلک بالا را تدریجا رها کنید.

 

 

 

 

 

 

فیلم “نحوه گذاشتن لنز تماسی نرم”

 چگونه می توان دانست که لنز پشت و رو شده است؟

لنز تماسی پشت و رولنز تماسی درستیک راه این است که اگر لنز را روی سر انگشت اشاره دستتان بگذارید و مقابل صورتتان بگیرید؛ اگر لنز درست باشد، به شکل نیمکره دیده می شود و اگر پشت و رو باشد، لبه های لنز شبیه به چتری که وارونه شده باشد به پایین خم می شود.
راه دیگر این است که وقتی که لنز را در چشمتان می گذارید؛ اگر احساس ناراحتی می کنید و لنزتان با پلک زدن حرکت غیر عادی دارد، احتمالا آنرا پشت و رو گذاشته اید.
راه سوم این است که بین انگشت اشاره و انگشت شست لنز را تا کنید؛ اگر به شکل لوله خم شد، لنز درست است است ولی اگر به شکل “V” خم شد، لنز پشت و رو است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *