منوویژن با لنزهای داخل چشمی

روش اصلاح منوویژن یا اصلاح دید تک چشمی با استفاده از لنز های داخل چشمی تک کانونی (Monofocal) برای درمان پیر چشمی

منوویژن با لنزهای داخل چشمیMonovision مونوویژن با تعویض لنز داخل چشمی برای پیرچشمیمنوویژن با لنزهای داخل چشمی لنز های منو فوکال  (تک کانونی) می توانند متناسب با شماره ای که در چشم گذاشته میشوند دید دور ،.نزدیک و یا دید میانه .(برای کار با کامپیوتر) را اصلاح کنند؛ .اما قادر نخواهند بود که همزمان بینایی را برای فواصل مختلف اصلاح کنند. یکی از روش هایی که این لنز ها .برای اصلاح بینایی .برای افراد پیر چشم بعد از عمل آب مروارید .یا عمل جراحی برداشتن لنز شفاف به کار می روند به نام .منوویژن یا اصلاح تک دید” نامیده می شود؛ .به این ترتیب که یک چشم برای دید نزدیک و چشم دیگر برای دید دور اصلاح می شود و در نتیجه .وابستگی فرد به عینک کم می شود.

همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، در مواردی که بیمار بخواهد می توان به عنوان یکی از روش های اصلاح عیوب انکساری از طریق تعویض لنز طبیعی شفاف یا در عمل جراحی کاتاراکت، قدرت لنزهای داخل چشمی را طوری انتخاب کرد که بینایی یک چشم برای دیدن اشیاء نزدیک و مطالعه و چشم دیگر برای دیدن فاصله دور مثل تماشای تلویزیون و رانندگی تننظیم شود. در این روش فرد برای دید دور و نزدیک به طور نسبی نیاز به عینک نخواهد داشت. این روش را “منوویژن یا “تک دید می نامیم.منوویژن با لنزهای داخل چشمی

روش اصلاح منوویژن یا اصلاح دید تک چشمی

اگر قرار است پزشک هر دو چشم بیمار را مورد عمل قرار دهد ممکن است در مورد امکان انجام منوویژن نیز با وی صحبت کند . این روش شامل قرار دادن لنز در یک چشم بمنظور اصلاح دید نزدیک و قرار دادن لنز دیگری در چشم مقابل برای اصلاح دید دور است .

اغلب بیماران به چنین شرایطی بخوبی عادت میکنند ولی در بعضی موارد ممکن است بیمار از هر دو دید دور ونزدیک شکایت کند . مشکل دیگر اینست که به علت نبودن دید دوچشمی طبیعی بیمار ممکن است از کاهش عمق دید شکایت کند بدین معنی که از دید دو چشمی خوبی برخوردار نباشد .

اعلب بیمارانی مناسب این روش یعنی منوویژن هستند که مدتی قبل از عمل چنین وضعیتی را با استفاده از کنتاکت لنز هایی که یک چشم را برای دور و یک چشم را برای نزدیک اصلاح میکند تجربه کرده باشند . حال اگر چنین بیماری تجربه خوبی با لنز های مزبور نداشته باشد شاید به عنوان جایگزین رسیدن به دید همزمان دید دور ونزدیک کاندید مناسبی برای لنز های چند کانونی یا لنز های تطابقی باشد.

فیلم مونوویژن برای اصلاح پیرچشمی توام با اصلاح عیوب انکسار


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *