درمان قوز قرنیه با لنز تماسی

تجویز لنز تماسی در قوز قرنیه

لنز تماسی سخت در درمان قوز قرنیه

درمان قوز قرنیه با لنز تماسی با پيشرفت بيماري و افزايش نزديك بيني و آستيگماتيسم نامنظم مرحله اي فرا مي رسد كه .ديگر با عينك نمي توان ديد را اصلاح كرد و. براي اصلاح ديد بايد از لنزهاي تماسي سخت.  (Hard Contact Lens). استفاده كرد. معمولا بیماران کراتوکونوسی به علت آستیگمایتسم بالایی که دارند،. دید خوبی با لنز نرم ندارند. لنز سخت از لحاظ جنس و از لحاظ خصوصیاتش با لنز نرم متفاوت است. از آنجائیکه بیماران مبتلا به قوز قرنیه دچار نامنظمی سطح قرنیه و آستیگماتیسم نامنظم هستند،. با فیت لنز سخت سطح قرنیه صاف تر شده و در نتیجه نسبت به عینک بینایی بهتری پیدا می کنند.

 لنزهای تماسی سخت نفوذ پذیر به گازبه. دلیل قدرت واستحکام بیشتر .بهتر از لنزهای تماسی نرم برروی قرنیه نامنظم قرارگرفته و بینایی را بهتر اصلاح می کنند.

قرارگیری مناسب لنزهای تماسی سخت برروی قرنیه دربیماران کراتوکونوس از اهیمت ویژه ای برخوردر است و بصورت طبیعی لنزهای سخت روی سطح قرنیه حرکت دارند واین حرکت میتواند کمک کند تا خطر عفونت که در لنزهای نرم دیده می شود در لنزهای سخت کمتر دیده شود. در صورتیکه بیمار بتواند به  لنزهای سخت عادت کند و آن را تحمل کند .میتواند روش درمانی مناسبی برای اصلاح بینایی بیمار باشد.
در صورتیکه شدت بیماری قوز قرنیه زیاد باشد .و بیمار با عینک یا لنز سخت دید قابل قبولی نداشته باشد و یا فرد مبتلا به قوز قرنیه لنز تماسی را تحمل نکند و یا با لنز بینایی مطلوبی نداشته باشد و یا لنز روی قرنیه فیت نشود ،. ناچاراً به مرحله درمانی بعد یعنی کارگذاری رینگ داخل قرنیه ای و یا کارگذاری لنز دائمی داخل چشمی می رویم.

در صورتیکه شدت بیماری قوز قرنیه زیاد باشد .و بیمار با عینک یا لنز سخت دید قابل قبولی نداشته باشد و یا فرد مبتلا به قوز قرنیه لنز تماسی را تحمل نکند و یا با لنز بینایی مطلوبی نداشته باشد و یا لنزفی روی قرنیه فیت نشود ،. ناچاراً به مرحله درمانی بعد یعنی کارگذاری رینگ داخل قرنیه ای و یا کارگذاری لنز دائمی 

“فیلم لنزهای تماسی در درمان قوز قرنیه” 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *