قوز قرنیه چیست؟

قوز قرنیه یا کراتوکونوس Keratoconus

 قوز قرنیه یا کراتو کونوس چیست؟:Keratoconus قوز قرنیه یا کراتوکونوس

قوز قرنیه چیست؟کراتوکونوس ..یا قوز قرنیه یک پدیده غیر التهابی است که .معمولا قرنیه هر دو چشم را گرفتار می کند. در این بیماری .قرنیه نازک شده .و حالت مخروطی پیدا می کند. نازک شدن و تغییر حالت قرنیه. از کروی به مخروطی منجر به. ایجاد نزدیک بینی – آستیگماتیسم  نامنظم  و در نتیجه کاهش دید می شود.قوز قرنیه یا کراتو کونوس چیست؟

قوز قرنیه ..یا کراتوکونوس بیماری پیشرونده ای است که معمولا .در دوران بلوغ ظهور پیدا می کند و تا دهه سوم و چهارم پیشرفت کرده .بعدا متوقف می شود. این بیماری ابتدا در یک چشم شروع می شود. ولی معمولا بعد از مدتی چشم دیگر هم گرفتار می شود؛ .هر چند شدت آن در یک چشم با چشم دیگر متفاوت است. قوز قرنیه بیماری نسبتا شایعی است که. در تمام نژادها و در هر دو جنس دیده می شود. سابقه خانوادگی در ۶ تا ۱۰ درصد مبتلایان وجود دارد.

قوز قرنیه یا کراتوکونوس Keratoconus

قوز قرنیه .یا کراتوکونوس بیماری پیشرونده ای است که معمولا .در دوران بلوغ ظهور پیدا می کند و تا دهه سوم و چهارم پیشرفت کرده .بعدا متوقف می شود. این بیماری ابتدا در یک چشم شروع می شود. ولی معمولا بعد از مدتی چشم دیگر هم گرفتار می شود؛ .هر چند شدت آن در یک چشم با چشم دیگر متفاوت است. قوز قرنیه بیماری نسبتا شایعی است که. در تمام نژادها و در هر دو جنس دیده می شود. سابقه خانوادگی در ۶ تا ۱۰ درصد مبتلایان وجود دارد.

این بیماری ابتدا در یک چشم شروع می شود. ولی معمولا بعد از مدتی چشم دیگر هم گرفتار می شود؛ .هر چند شدت آن در یک چشم با چشم دیگر متفاوت است. قوز قرنیه بیماری نسبتا شایعی است که. در تمام نژادها و در هر دو جنس دیده می شود. سابقه خانوادگی در ۶ تا ۱۰ درصد مبتلایان وجود د

فیلم قرنیه چشم   

فیلم قوز قرنیه یاکراتوکونوس چیست؟   

فیلم مروری کلی بر قوز قرنیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *