فیلم های عیوب انکساری

فیلم های آموزشی عیوب انکساری Refractive Errors videoes

 فیلم عیوب انکساری چشم                                                                               فیلم نزدیک بینی                                                                  فیلم دوربینی Hyperopia Video
          
فیلم آستیگماتیسم Astigmatism Video                                              فیلم علت آستیگماتیسم Astigmatism Causes Video                         فیلم پیرچشمی Presbyopia Video
            

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *