علل پیر چشمی

علل پیرچشمی Causes of Presbyopia

 

 

علت پیرچشمی و تئوریهای پیرچشمی 

علل پیر چشمی: تطابق عدسی چشم Accomodationعلل پیر چشمی .گرچه هنوز روی علت اصلی پیر چشمی بحث است، .مطالعات متعدد بوضوح نشان می دهد که با پیشرفت سن. عدسی چشم سفت تر شده .و انعطاف پذیری آن .کاهش می یابد. هر چند که این پدیده تمام جوانب را توجیه نمی کند؛ .حداقل مسئول .قسمتی از پیرچشمی است.

رونالد شاچار فرضیه دیگری را پیشنهاد کرده که بر طبق آن .شروع پیر چشمی عمدتا .ناشی از شل شدن رشته هایی است که نیروی لازم برای تغییر شکل عدسی را انتقال می دهند. این تئوری مورد بحث است زیرا هنوز اثبات نشده است. بهر حال؛. عمل جراحی موفق. “برای دید نزدیک و مطالعه” نیاز به تکنیکی دارد که عامل مسبب پیر چشمی را اصلاح کند. در صورتیکه چنین درمانی عملی گردد، .طبعا هر کسی  با .پا به سن گذاشتن پیرچشم شده.و داوطلب آن خواهد شد.علل پیر چشمی

گرچه هنوز روی علت اصلی پیر چشمی بحث است، .مطالعات متعدد بوضوح نشان می دهد که با پیشرفت سن. عدسی چشم سفت تر شده .و انعطاف پذیری آن .کاهش می یابد. هر چند که این پدیده تمام جوانب را توجیه نمی کند؛ .حداقل مسئول .قسمتی از پیرچشمی است.

رونالد شاچار فرضیه دیگری را پیشنهاد کرده که بر طبق آن .شروع پیر چشمی عمدتا .ناشی از شل شدن رشته هایی است که نیروی لازم برای تغییر شکل عدسی را انتقال می دهند. این تئوری مورد بحث است زیرا هنوز اثبات نشده است. بهر حال؛. عمل جراحی موفق. “برای دید نزدیک و مطالعه” نیاز به تکنیکی دارد که عامل مسبب پیر چشمی را اصلاح کند. در صورتیکه چنین درمانی عملی گردد، .طبعا هر کسی  با .پا به سن گذاشتن پیرچشم شده.و داوطلب آن خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *