جراحی قرنیه

جراحی قرنیه

جراحی قرنیهجراحی قرنیه (Corneal surgery) شامل پیوند قرنیه و سایر اشکال جراحی است.  قرنیه (Corneal)یک بافت شفاف و نازک در جلوی چشم است. عملکرد آن تقریباً مانند پنجره ای است که نور از طریق آن عبور می کند و به شبکیه چشم می رسد. قرنیه علاوه بر اینکه اجازه عبور نور را می دهد، مسیر آنرا به سمت تمرکز بر روی لکه زرد شبکیه تغییر می دهد.  (نور را متمرکز می کند). در واقع، Corneal دو برابر بیشتر از عدسی طبیعی درون چشم قدرت تمرکز دارد. به همین دلیل است که عمل قرنیه( Corneal surgery )می تواند یک روش انکساری قدرتمند برای اصلاح میوپی نزدیک بینی)، هایپروپی(دوربینی )، آستیگماتیسم (بینایی کج و معوج) باشد.
عمل قرنیه (Corneal surgery) شامل پیوند قرنیه و لیزیک است. سایر اقدامات شامل برداشتن ناخنك و كراتكتومی سطحی است. انواع مختلفی از Corneal surgery نیز وجود دارد. پیوند قرنیه معمولاً توسط فوق تخصص قرنیه انجام می شود.

جراحی قرنیه (Corneal surgery) شامل پیوند قرنیه و سایر اشکال جراحی است.  قرنیه (Corneal)یک بافت شفاف و نازک در جلوی چشم است. عملکرد آن تقریباً مانند پنجره ای است که نور از طریق آن عبور می کند و به شبکیه چشم می رسد. قرنیه علاوه بر اینکه اجازه عبور نور را می دهد، مسیر آنرا به سمت تمرکز بر روی لکه زرد شبکیه تغییر می دهد.  (نور را متمرکز می کند). در واقع، Corneal دو برابر بیشتر از عدسی طبیعی درون چشم قدرت تمرکز دارد. به همین دلیل است که عمل قرنیه( Corneal surgery )می تواند یک روش انکساری قدرتمند برای اصلاح میوپی نزدیک بینی)، هایپروپی(دوربینی )، آستیگماتیسم (بینایی کج و معوج) باشد.
عمل قرنیه (Corneal surgery) شامل پیوند قرنیه و لیزیک است. سایر اقدامات شامل برداشتن ناخنك و كراتكتومی سطحی است. انواع مختلفی از Corneal surgery نیز وجود دارد. پیوند قرنیه معمولاً توسط فوق تخصص قرنیه انجام می شود.